ברכות האימפריה לתושבים ⚜

שנה שמחה לכולם שנה של שמחה ושגשוג אחרי הכל כשהאימפריה שולטת כולם מאושרים😊
העולם עצמו הוא שטח בבעלות האימפריה ולפי חוק זה כל המסיג גבול יוצא להורג🪓
ככה שהשנה תהיה מתוקה כמו המראה של האויב המושמד,💣

שנקבל זכויות על שטחי האויב,🙌🏽
שנקרא את הדין לאויב ונקבל את כל זכויותיו,💪🏽
שייכרתו ראשי האויב ושונאי האימפריה, תחיי האימפריה💀🥂
שיסתלקו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי מותנו,👻
שנה שבה האימפריה תוביל בראש 🎓 והאויב ושאריות האויב יהיו כמו זנב.💩

"חופש ללא חוקים פירושו אנרכיה; חוקים ללא חופש פירושם עריצות."👨‍🎓


ונסיים בברכה זו "אלוהים ישמור את המולדת".🌍


פורסם לפני 2 שבועות

סוג פוסט:

מאת:

b050